ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY JSOU STÁLE ŽÁDANÉ A PŘISPÍVAJÍ K VĚTŠÍ PRACOVNÍ SPOKOJENOSTI

benefits

Nejen k tomuto zjištění jsme přišli díky malému dotazníkovému průzkumu, který probíhal od června do září tohoto roku. Dotazník, prostřednictvím kterého jsme mapovali vztah zaměstnanců k zaměstnaneckým benefitům, byl k dispozici na oficiálních webových stránkách projektu Slaďování na Kunovicku a na Facebooku. Nakonec jsme shromáždili třicítku řádně vyplněných dotazníků. Průzkum nebyl zaměřen pouze na situaci ve Zlínském kraji. Zajímalo nás, jak otázku zaměstnaneckých benefitů vnímají pracující lidé napříč Českou republikou. Naskytla se nám tak možnost nahlédnout také do kraje Jihomoravského, Jihočeského, Olomouckého, Vysočiny a hlavního města Prahy. Stejně tak jsme při dotazování nerozlišovali mezi ženami a muži. Přestože v některých odvětvích a oborech mohou převažovat jedni či druzí, zaměstnanecké výhody jsou zpravidla univerzální. V následujících řádcích přinášíme shrnutí výsledků, ke kterým jsme dospěli v rámci Zlínského kraje. Kompletní a detailní analýzu průzkumu si můžete prohlédnout prostřednictvím odkazů v závěru článku.

 

V rámci Zlínského kraje jsme nashromáždili 14 vyplněných dotazníků. Mezi respondenty jsou nejčetněji zastoupeni zaměstnanci ve věku do 35 let, zpravidla svobodní a bezdětní, přičemž většina dotázaných pracuje v rámci plného pracovního poměru. Abychom si udělali obrázek o tom, proč vlastně lidé dnešní doby pracují a co je v zaměstnání motivuje, položili jsme tuto otázku hned v úvodu. Odpovědi respondentů nejen ze Zlínského kraje potvrdily, že pořekadlo „bez práce nejsou koláče“ stále platí. Téměř tři čtvrtiny dotázaných považují za nejvíce motivující finanční odměnu za odvedenou práci. Zjevně dosti důležité jsou ovšem i dobré vztahy na pracovišti a dobré pracovní podmínky. Co do rozsahu zaměstnavateli poskytovaných benefitů je nabídka vcelku pestrá. Prvenství drží stravenky, resp. příspěvek na stravu, které mají možnost čerpat všichni zaměstnanci pracující na základě pracovního poměru. Mezi benefity (tedy VÝHODAMI) se objevila také flexibilní pracovní doba, což je jistě užitečná informace pro všechny zaměstnavatele.

 

Pouze malá část dotázaných dokázala uvést benefity, které v současné době využívají nejvíce a které je nejvíce motivují. Nejčastěji byly zmiňovány opět stravenky (resp. příspěvek na stravu) a dovolená navíc. Zajímalo nás také, zda v současné době zaměstnancům některé benefity chybí. Polovina pracujících je s dostupnou nabídkou spokojena, z odpovědí ostatních je možné vyčíst následující – zaměstnanci by nejčastěji uvítali možnost dalšího vzdělávání a příspěvek na péči o sebe sama, ať už v oblasti volného času či zdraví. V závěru jsme se pak zaměřili na skutečnosti, které většinou nejvíce zajímají zaměstnavatele – jaký vliv mají zaměstnanecké benefity na výkony pracovníků a jejich spokojenost a loajalitu. Padesát procent dotázaných zaměstnanců zaměstnanecké benefity k lépe odváděné práci a vyšší loajalitě vůči zaměstnavateli nemotivují. Nadpoloviční většina respondentů je ale vnímá jako zdroj vyšší pracovní spokojenosti a lepších pracovních podmínek. Situace ve Zlínském kraji tak kopíruje celkový výsledek průzkumu. Jinak tomu není ani v případě informovanosti o nabídce zaměstnaneckých výhod a podmínkách jejich čerpání. Většina dotázaných má pocit, že v oblasti zaměstnaneckých benefitů nebyla zaměstnavatelem dostatečně informována. Zaměstnavatelé by tak nejen v procesu přijímání zaměstnanců, ale i v rámci průběžně probíhajících změn, neměli tuto oblast podcenit.

 

A co říci závěrem? Náš malý průzkum i při nevelké účasti oslovených respondentů ukázal, že poskytování zaměstnaneckých výhod má smysl. Primární motivací k práci jsou peníze, ovšem pouze do určité částky, jejíž výše je u každého rozdílná. Někteří zaměstnanci jsou spokojeni i s nižší mzdou, pokud jim zaměstnavatel nabídne zajímavé, nebo pro ně aktuálně potřebné, zaměstnanecké výhody. Velmi důležité jsou také dobré vztahy s kolegy, příjemné pracovní prostředí a opomenout nelze ani rodinný život zaměstnanců. Současný životní styl je velmi hektický, na pracovníky jsou kladeny čím dál větší nároky co do objemu a kvality práce i času. Právě zaměstnanecké benefity dávají zaměstnavatelům výbornou příležitost dát najevo, že si svých zaměstnanců a jejich práce váží, a stejně tak je možné jejich prostřednictvím pečovat o zdraví, osobní život a spokojenost pracovníků. Nezapomínejme tedy na jejich důležitou úlohu – spokojení zaměstnanci jsou klíčem k podnikatelskému úspěchu!

 

Autor: Eva Vaculíková

 

soubory ke stažení:

Vyhodnoceni-ZLK

Vyhodnoceni-JMK

Vyhodnoceni-HMP

Vyhodnoceni-pruzkumu-celkove-grafy