Soutěž: Vstřícný zaměstanavatel

Projekt Slaďování na Kunovicku vyhlásil v únoru 2015 2. ročník soutěže Vstřícný zaměstnavatel a už jsou známy i výsledky. Zapojeno bylo čtyřicet regionálních firem. Do soutěže bylo nominováno celkem dvacet sedm z nich. Všech společností, které se zapojily si velmi ceníme. Ukázaly, že chtějí pomoci více slaďovat pracovní a rodinný život zaměstnanců/kyň. Tímto potvrdily, že pro-rodinná personální opatření budou v následujících letech stále aktuálnější a diskutovanější. 

VÝSLEDKY 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL NAJDETE ZDE

Pro porovnání máte možnost se podívat i na výsledky 1. ročníku 

VÝSLEDKY 1. ROČNÍKU SOUTĚŽE VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL NAJDETE ZDE

Firmám ve Zlínském kraji se letos otevírá nová příležitost získat atraktivní ocenění Vstřícný zaměstnavatel 2014. K této soutěži nás přivedly podněty od zaměstnavatelů, se kterými diskutujeme v rámci projektu “Slaďování na Kunovicku” při Podnikatelském inkubátoru Kunovice – Panský dvůr, s.r.o.. Jde zejména o zamyšlení se nad tím, jaké jsou znaky úspěšného podniku a co jej definuje. Nejčastěji slyšíme tato dvě slova: profit a produktivita, které diktují, zda a jak firma přežije. Lze však i v době ekonomické krize při vysoké nezaměstnanosti mluvit o péči o zaměstnance? Uvědomujeme si, že právě spokojený zaměstnanec je více produktivní a motivovaný?

Je překvapující, jak málo firem “své lidi” v souvislosti s firemním úspěchem zmiňuje a velebí, přestože jsou to právě oni – lidský kapitál, který je základním předpokladem ekonomického úspěchu. Pro firmy, jimž jejich zaměstnanci nejsou lhostejní, je zde tato soutěž o “VSTŘÍCNÉHO ZAMĚSTNAVATELE”. Hlavní cíl soutěže je na praktických zkušenostech přihlášených firem ukázat, že vstřícná zaměstnanecká politika se dlouhodobě výplácí.

Co míníme pojmem “vstřícný zaměstnavatel”? Jedná se o takovou firmu, která má odvahu vsadit také na spokojenost svých zaměstnanců a vychází jim vstříc v oblasti slaďování pracovního a osobního života. Opatření, která pozitivní atmosféru na pracovišti ovlivňují, jsou různá. Mohou mít podobu nabídky pružné pracovní doby nebo zajištění hlídání dětí zaměstnaných rodičů, umožnění práce z domova či sdílení pracovního místa. Lze ji realizovat i v podobě poskytování různých výhod, které vedou k osobnímu růstu zaměstnanců. V neposlední řadě se jedná o aktivní komunikaci s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené a o jejich zapojení do života firmy i přes jejich dočasnou absenci. Fantazii se v této oblasti meze nekladou.

Pokud jste to právě vy, kteří některá z uvedených opatření uplatňujete nebo máte pozitivní zkušenosti s prorodinnou personální politikou, neváhejte se příhlásit.

Nominovat firmu může každý: sám zaměstnavatel, zaměstnanec nebo lidé se společností jakkoliv spříznění. Stačí se podívat na webovou stánku www.sladovani-kunovice.cz, kde najdete podmínky soutěže a hodnotící kritéria. Druhý ročník soutěže je oficiálně vyhlášena od 1.11.2014 a uzavírka nominací bude 15. 2. 2015. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na závěrečné konferenci dne 19. 3. 2015.

Pro vítězné vstřícné zaměstnavatele máme zajímavé finanční odměny. Inspirativní příběhy budeme průběžně zveřejňovat v médiích a na našich webových stránkách.

V porotě, která bude prorodinná opatření hodnotit, zasednou odborníci a ředitelé významných společností a firem Zlínského kraje, představitelé médií i zástupci měst a obcí. Všechny tyto osobnosti i další podrobnosti k soutěži vám představíme v sekci soutěže o vstřícného zaměstnavatele.

Autor: Zuzana Vandame

 

Vstřícný zaměstnavatel

Vstřícný zaměstnavatel je ocenění pro společnosti, které podporují slaďování pracovního a rodinného života, například úpravou pracovní doby, zajištění hlídání dětí, umožnění práce z domova, nabídkou školení nebo jinými vstřícnými kroky. Do soutěže mohou zaměstnanci/kyně přihlásit své zaměstnavatele, nebo se mohou společnosti přihlásit samy.

U nominované firmy je nutné uvést a popsat, jakou formou se v organizaci napomáhá ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň. Na základě poskytnutých informací, Podnikatelský inkubátor Kunovice ve spolupráci s Městem Kunovice, Centrem pro matky s dětmi Beruška, Evropským polytechnickým institutem Kunovice – a externími odborníky/icemi vybere ty zaměstnavatele, kteří příkladným, odvážným anebo originálním způsobem vycházejí vstříc svým zaměstnancům a zaměstnankyním.

Ocenění zaměstnavatelů je důkazem, že slaďovat rodinný a pracovní život má smysl, jelikož zaměstnavatelé, kteří takové projekty a programy úspěšně realizují, mají prokazatelně loajálnější, spokojenější a výkonnější zaměstnance a také výrazně nižší personální fluktuaci.

Pravidla soutěže

Kdo může nominovat:
fyzické a právnické osoby

Koho lze nominovat:

Státní i soukromé společnosti působící ve Zlínském kraji
(společnosti a organizace, které poskytují služby, kulturní instituce, sportovní organizace, školy, výrobní podniky a firmy, obce, úřady)

Kdy nominovat:

Nominace přijímáme celoročně. Uzávěrka pro 2. ročník je 15. února 2015

Jak nominovat:

  • pomocí nominačního formuláře níže
  • elektronicky: michaela.frankova@mesto-kunovice.cz
  • poštou: PIK – Panský dvůr, s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice
  • osobně: v sídle MIC Kunovice

Kritéria soutěže:

Každý subjekt bude hodnocen podle specifických možností, které ve své oblasti může nabídnout.

Hodnocení:
Probíhá na základě dvoukolového systému. V prvním kole organizátor soutěže nominuje kandidáty na ocenění. Odborná porota ve druhém kole z těchto kandidátů zvolí vítěze a určí další ocenění.

Ocenění:
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen probíhá na podzim v rámci závěrečné konference pro zaměstnavatele k projektu Slaďování na Kunovicku, který proběhne v březnu 2015.

 

Napsat vzkaz


Antispam