POTŘEBUJEME LÍDRY, KTEŘÍ SVÉ MYŠLENKY UMÍ PŘEDAT DÁL

bronislav-janecek-290614_denik-605

Bronislav Janeček, generální ředitel skupiny REC Group hovoří o tom, jak způsobit lidské chtění a chuť do práce. Ale také o tom, co může podnikání do budoucna ohrožovat. Rozhovor poskytl pro projekt Slaďování na Kunovicku.

1. Pane řediteli, jak se dá zařídit, aby se místo relativně vzdálené od centra města, jako je areál Vaší společnosti stalo oblíbeným a atraktivním místem návštěv nejen pro byznysmeny, ale také pro rodiny s dětmi?

Když to stručně shrnu, tak je to o chtění, tvrdé práci, trpělivosti a především o lidech. Významně k tomu přispěl také náš přístup k hlavnímu předmětu podnikání. V odpadech nevidíme nic ošklivého, naopak v nich hledáme přidanou hodnotu, kterou pro nás mají. To je patrné třeba na příkladu Kovozoo. Zvířata si vytváříme sami a děláme to s radostí. Ta energie z odvedené práce z nich pak čiší a promítá se do celkové atmosféry areálu. Vše vzniklo spontánně a vlastně nenuceně.

Je to práce nad rámec běžných povinností, která nás baví. K tomu, aby lidé tuto radost z vlastní kreativity objevili  je potřeba pouze určitý akcelerátor, který jejich chtění způsobí. Je to o tom neformálně se potkat, převléknout se do pracovního oblečení a začít tvořit. Přidá se ten, kdo má chuť. A nakonec z toho bývají úžasné akce, plné zábavy.

2. Je snadné lidi takto efektivně motivovat?

Záleží, jak které. Velmi oceňujeme ty, kteří dokážou první něco dát, předvést, udělat a pak teprve očekávají, že za to něco dostanou. Bohužel často to funguje opačně. Lidé první chtějí a až pak jsou ochotni se aktivovat k činnosti. Takto se sami uzavírají některým příležitostem. Člověka ale nezměníte, pokud sám nechce.

 

„DŮLEŽITÁ VLASTNOST VEDOUCÍCH: ZÍSKAT POZORNOST A OVĚŘIT SI, ŽE BYLI SPRÁVNĚ POCHOPENI“

 

3. Jak to tedy u Vás funguje?

Celá naše firma tvoří jeden tým a každý z nás v něm hraje svou roli. Aby to fungovalo, klademe velký důraz na přímou komunikaci tváří v tvář. Z pohledu vedení vidím největší umění nejen v tom mít jasný cíl a vizi, ale také schopnost to adekvátně předat dál. Osobně k co nejvěrohodnější definici cílů a úkolů využívám kromě slov třeba fotografie… Lidé musí rozumět tomu, proč dělají svoji práci a jaký výsledek od nich očekáváme.

Jinak, samozřejmě, zásadní roli v celém procesu hraje střední management. Důležité je, aby lídři uměli získat pozornost svých lidí, předali jim informace a zejména si ověřili, zda byli správně pochopeni. Funguje pozitivní motivace. To znamená vážit si odvedené práce a výsledků zaměstnanců. Co spolehlivě nefunguje, je vést firmu způsobem, který v lidech vyvolává strach a obavy.

 

„VOLNOST ANO, ALE S KONKRÉTNÍM VÝSLEDKEM“

 

4. Co říkáte na flexibilní formy práce?

Obecně volnost ano, ale vždy je důležité dokončit daný úkol, dotáhnout věc dokonce, vytvořit finální produkt. To vyžaduje sebe-disciplínu. Zatím lidé alternativní formy práce nevyžadují, chtějí práci udělat v práci a domů odcházet s čistou hlavou.  A pak …musíme umět odpočívat, vypnout.

5. A na závěr, co bude podle vašeho názoru zaměstnavatele v oblasti personální politiky nejvíce pálit v blízké budoucnosti a na co je dobré se připravit?

Riziko může spočívat v nestálosti a v nedostatku loajálních lidí. Tento problém možná pramení i z toho, že si postupně boříme pevný základ v podobě funkční rodiny. Zejména mladí lidé prahnou po zážitcích, adrenalinu, svobodě, ale takto nám může uniknout to podstatné a to je práce na mezilidských vztazích. Lék na nestálost vidím třeba ve smíšených pracovních týmech, v propojování energie mládí s trpělivostí zkušených zaměstnanců, aby se mohli od sebe vzájemně učit a inspirovat. Nesmíme ztrácet cenné a funkční hodnoty. A znovu dodávám, jsme otevření k lidem, kteří se nebojí chtít a poctivě pracovat.

Děkuji za rozhovor, Zuzana Vandame

Hledáme Vstřícné zaměstnavatele regionu, zúčastněte se i vy! Dotazník do soutěže zasílejte do 15.2.2015 na mail: registrace@sladovani-kunovice.cz.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost.