Poradna

Napsat vzkaz


Antispam

Dotaz 

Dobrý den,

prosím o odpověď na otázku, zda může zaměstnanec státní příspěvkové organizace souběžně pro stejnou organizaci pracovat na stejných úkolech ještě jako OSVČ na příkazní smlouvu v rozsahu cca 190 hodin měsíčně ??

Ať hledám, jak hledám, odpověď nenacházím…

Děkuji a přeji hezký den. Bohdan 

Odpověď

Vážený tazateli,

v novele zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2012, byl změněn výklad výkonu závislé práce fyzickou osobou na základě jiné smlouvy než pracovněprávní (tedy např. tzv. „na fakturu“ nebo i na příkazní smlouvu), kdy byl označen jako nelegální práce. V důsledku toho, může být postižen nejen „zaměstnavatel“, ale i „zaměstnanec“, který vykonává závislou práci (práci takového charakteru a za podmínek, jaké jsou běžně v pracovněprávním vztahu) na základě jiné smlouvy (smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, mandátní smlouvy). Tzn., že jako zaměstnanec na stejných úkolech pro zaměstnavatele nemůžete pracovat jako OSVČ na příkazní smlouvu.

 

S pozdravem

JUDr. Radomíra Veselá, PhD

 

Dotaz

Hezký den, jsem matka na mateřské dovolené aktuálně a chtěla bych si přivydělat. Chtěla jsem se zeptat, jestli musím počkat až na nějakou zákonem stanovenou dobu, nebo ne. Nebo to platí jen na období mateřské dovolené a na rodičovské už to není nijak omezené.
Děkuji Hanka

Odpověď

Dobrý den, paní Hanko,

k Vašemu dotazu uvádím, že pokud pobíráte peněžitou pomoc v mateřství, nemusíte nutně zůstat odkázáni výhradně na státní podporu. Možnosti přivýdělku jsou poměrně široké, ale pokud budete chtít pracovat pro svého původního zaměstnavatele, nesmí to být na stejnou pracovní smlouvu, ze které čerpáte mateřskou. Práci, ze které vám plyne nárok na mateřskou, v průběhu její výplaty vykonávat můžete, dostanete za ni mzdu, ale za odpracované dny mateřskou nedostanete. Peněžitá pomoc v mateřství by zkrátka měla být kompenzací za výdělek, který vám „unikne“ kvůli těhotenství, porodu a péči o miminko. Při přivýdělku by se tedy mělo jednat o jinou činnost, jinou pracovní smlouvu nebo třeba dohodu o provedení práce (DPP) či dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Podle zákoníku práce přitom platí, že pokud si chcete přivydělat u svého zaměstnavatele, pak byste v tomto „náhradním“ pracovněprávním vztahu neměly vykonávat tutéž práci, respektive práci stejného druhu, jakou pro něj děláte běžně. Pokud budete pracovat pro jiného zaměstnavatele a budete pro něj chtít dělat stejný druh práce, jako jste vykonávali před nástupem na mateřskou, měl by vám k tomu dát první zaměstnavatel písemný souhlas. Vyňaty z tohoto omezení jsou pouze vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.


Pokud jste před nástupem na mateřskou dovolenou podnikali a platili si ze samostatně výdělečné činnosti nemocenské pojištění, ze kterého nyní peněžitou pomoc v mateřství čerpáte, nesmíte při pobírání mateřské ve své původní podnikatelské činnosti osobně pokračovat – platí zde stejná logika jako u zaměstnání. To však nevylučuje, že samostatnou výdělečnou činnost v době, kdy jako OSVČ pobíráte mateřskou, vykonáváte prostřednictvím

zaměstnanců nebo spolupracujících osob (například chod prodejny zajišťují pouze prodavačky a podobně). V takovém případě nebudete jako OSVČ v době pobírání mateřské samostatnou výdělečnou činnost přerušovat nebo ukončovat. Jestli vaše peněžitá pomoc v mateřství není vázaná na vaše podnikání, protože jste si například podnikáním jen přivydělávali vedle klasického zaměstnání (jednalo se tedy o vedlejší činnost), můžete v něm pokračovat dál. Samotná částka, kterou si v průběhu mateřské vyděláte, není omezena, krácení mateřské se tedy nemusíte bát.


Nastoupit po porodu zpět do práce v klasickém zaměstnání je možné až po skončení šestinedělí. Dřív vás zaměstnavatel nechat pracovat nesmí. Jakmile šestinedělí uplyne, můžete si vydělávat libovolně.


S pozdravem

JUDr. Radomíra Veselá, PhD.

 

Dotaz

Dobrý den,

jsem na 2leté rodičovské dovolené,která mi končí 10.2.2015.V zaměstnání mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou od 2.1.2008. Od 6.2012 jsem byla na rizikovém těhotenstvím.1.9.2012 se zaměstnavatel změnil z fyzické osoby na s.r.o. a má jiné IČO.Měl za mě zástup,kterému smlouvu na dobu neurčitou,ale již s novým ičem.Bylo mi teď sděleno,že mě již nepotřebuje a dostanu výpověď.Chci se zeptat,jaký typ výpovědi bych měla dostat a jakou výši odstupného?Nebo je lepší smlouva dohodou?Zatím jsem nové zaměstnání nenašla,tak se půjdu zaevidovat na Úřad práce,ale nechci udělat nějakou chybu.Co by pro mě bylo nejlepší?

Prosím o rychlejší zodpovězení.

Moc děkuji za odpověď.

Hezký den.

Jitka O.

Odpověď

Dobrý den, Jitko,

k Vašemu dotazu sděluji, že ochrana před výpovědí trvá pouze po dobu čerpání rodičovské dovolené. Po návratu z dovolené je zaměstnavatel povinen Vám přidělit práci odpovídající Vaší pracovní smlouvě. Pokud u něj došlo k reorganizaci a on takovou práci pro Vás nemá, mohl by Vám dát výpověď. Nemělo by však dojít k tomu, že žádná reorganizace neproběhla a zaměstnavatel pouze na Vaše místo zaměstnal někoho jiného, a teď Vás již nepotřebuje. Pokud by Vám dal zaměstnavatel výpověď poběží dvouměsíční výpovědní lhůta a zároveň budete mít nárok na odstupné.

Odstupné vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci, jestliže došlo k ukončení pracovního poměru z důvodu výpovědi zaměstnavatele dle § 52 písmeno a) až c). Těmito zákonnými důvody jsou:

  • rušení zaměstnavatele nebo jeho části,
  • přemístění zaměstnavatele nebo jeho části,
  • nadbytečnost zaměstnance.

Odstupné náleží ve výši jednonásobku průměrné mzdy zaměstnance, když pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok. Dvojnásobku průměrné mzdy, jestliže pracovní poměr trval 1 rok a méně než 2 roky. Nebo trojnásobku průměrného výdělku zaměstnance, když pracovní poměr trval alespoň 2 roky.

Odstupné je přitom zaměstnavatel povinen vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na jiném termínu výplaty odstupného.

Po skončení pracovního poměru je vhodné se co nejdříve registrovat na úřadu práce. Při splnění podmínek pro výplatu podpory v nezaměstnanosti bude náležet v prvních měsících hmotné zabezpečení formou této dávky. Zejména je potřeba získat dobu pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech. Výše podpory v nezaměstnanosti závisí na dosažené čisté mzdě. Při výplatě odstupného náleží podpora v nezaměstnanosti až po uplynutí doby pobírání odstupného.

S pozdravem

JUDr. Radomíra Veselá, PhD.

 

Dotaz

Dobrý den,

mám dotaz, jsem účetní v rodinné firmě. Můžu tuto práci vykonávat na částečný úvazek i během rodičovské dovolené? Nepřijdu o příspěvek? Děkuji za odpověď

Iveta Z.

Dobrý den, paní Iveto,

k Vašemu dotazu sděluji, že po dobu čerpání rodičovské dovolené je situace v možnosti si přivydělat poměrně jednoduchá. Je možno pracovat jak u současného zaměstnavatele, tak i zaměstnavatele jiného, v podstatě bez omezení, tzn., že i v rodinné firmě. Je také možno si přivydělávat i samostatnou výdělečnou činností. Důležitá je však skutečnost, zda má žena pro svého potomka zařízené hlídání. Předpokládám, že tazatelka si neplete mateřskou a rodičovskou dovolenou. (Pokud se žena rozhodne pracovat při mateřské dovolené u stejného zaměstnavatele, může tak učinit po uplynutí šestitýdenní lhůty s tím, že druh práce, který bude žena vykonávat, bude odlišný od toho, který vykonávala před nástupem na mateřskou dovolenou. Důvodem je skutečnost, že žena nemůže mít stejný pracovněprávní vztah, ze kterého současně pobírá peněžitou pomoc v mateřství. Pokud se však se svým současným zaměstnavatelem nedohodne, může začít pracovat pro jiného zaměstnavatele.

V tomto případě může vykonávat shodnou činnost jako v předchozím zaměstnání. K tomu však musí mít předchozí souhlas bývalého zaměstnavatele.)

S pozdravem
JUDr. Veselá

 

Dotaz

Dobrý den,

jsem na 3 leté rodičovské (dle starých pravidel od srpna 2011). Dítě navštěvuje mateřskou školu a 3 roky mu budou 11.2.2014. tzn. do práce bych měla správně nastoupit 12.2.014.

Zaměstnavatel by potřeboval můj nástup již nyní, tedy o necelý měsíc dříve. Na tuto krátkou dobu bych mohla na nepravidelný částečný úvazek, a to na celkem cca 70-90 hod. Jakým způsobem mám toto zaštítit smluvně? Nyní mám sml. na dobu neurčitou, kterou mi nadřízený slíbil zachovat. Je třeba sjednat sml. o prac. činnosti nebo sml. o provedení práce? Která z nich je pro mě výhodnější? A nezruší se tímto má původní na dobu neurčitou? Nebo je možnost nějakého dodatku na těch pár hodin k mé pův. sml. na dobu neurčitou, tak aby to nemělo vliv na rodičovský příspěvek?

Má výše přivýdělku obecně na něco vliv? … daně, nárok na rodičovský příspěvek…Předem velice děkuji za rychlou odpověď

Daniela K.

Odpověď:

Hezký den Danielo,

Při posuzování nároku na RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK se výše příjmu rodiče nesleduje, nesleduje se ani typ výdělečné činnosti. Můžete tedy pracovat na pracovní smlouvu, na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, můžete vykonávat samostatně výdělečnou činnost, můžete ukončit rodičovskou dovolenou a nastoupit zpět do svého zaměstnání, na plný i zkrácený úvazek.

 Pro Vaši stávající situaci by nevýhodnější byla zřejmě dohoda  o provedení práce, ze které se do 10.000,-Kč neodvádí zdravotní ani sociální pojištění. DDP by byla sepsána na dobu přivýdělku, tedy než nastoupíte do práce na stávající hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. DDP nemá vliv na Vaši původní smlouvu na dobu neurčitou ani na rodičovský příspěvek.

Ivona Huňková

Daňový poradce

Dotaz

Dobrý den,

pobírám rodičovský příspěvek 7.600,- Kč na syna, který bude mít 3 roky až v květnu r. 2014. Ozval se mi můj zaměstnavatel, zda se nechci předčasně vrátit do práce. Můj dotaz je, zda je možné pobírat rod. příspěvek 7.600,- Kč do tří let věku syna a současně pracovat na plný úvazek. Syna by do jeho tří let hlídala babička, která je v důchodu.
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, k Vašemu dotazu uvádím, že nárok na rodičovský příspěvek má rodič dítěte (otec i matka, ale pouze jeden z nich), na nejmladší dítě v rodině (pokud má rodina více děti, dávka se čerpá jen na nejmladší dítě), maximálně do 4 let věku tohoto dítěte.

Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že žadatel má bydliště na území ČR. U dětí které jsou mladší než dva roky je pak ještě jedno omezení, a to že rodiče nesmí dávat dítě do školy na dobu delší než 46 hodin měsíčně.

Výše příjmu rodiče nijak vyplácení rodičovského příspěvku neovlivní, příjem není sledován. Rodič může vykonávat jakoukoliv výdělečnou činnost, musí však zajistit splnění osobní celodenní péče o dítě, která je mj. splněna i tím, že rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou, např. právě babičkou.

Dotaz

Dobrý den,

v dubnu 2013 mi končí MD, jsem zaměstnaná ve staré práci před nástupem na MD. Naskytla se mi možnost nastoupit na celý úvazek do nemocnice od června 2013. Do konce března dám výpověď ve staré práci. Manžel může nastoupit na RD od června 2013. Já bych chtěla být duben a květen s miminkem na RD. Můžu nastoupit na RD jen na 2 měsíce a pak se vystřídat s manželem? A co všechno pro to musíme udělat?
Děkuji moc za odpověď v této tak zamotané situaci :).

Odpověď:

Střídání rodičů při pobírání rodičovského příspěvku je nutné oznámit úřadu státní sociální podpory, odkud rodičovský příspěvek pobíráte, je pro to předepsaný tiskopis, proto by bylo vhodné společně s otcem dítěte tento úřad navštívit a střídání zde nahlásit. Rodičovský příspěvek pak bude pobírat přímo otec dítěte. Co se týče rodičovské dovolené, v tom je rovnoprávnost mužů i žen, takže i muži musí zaměstnavatel rodičovskou dovolenou umožnit a také mu musí držet místo po dobu rodičovské dovolené, nejdéle do 3 let dítěte. Rodičovská dovolená nesouvisí s délkou pobírání rodičovského příspěvku, je tedy možné čerpat rodičovský příspěvek a být na rodičovské dovolené až do 3 let dítěte. Stát přitom za takového rodiče platí zdravotní pojištění a zároveň mu tuto dobu započítává jako odpracovanou pro nárok na důchod.

Co se týče oznámení zaměstnavateli, pak doporučuji písemnou formou, nejlépe zaslat zaměstnavateli dopisem a požádat ho o čerpání rodičovské dovolené v požadovaném rozsahu. Pro takový postup není stanoven žádný zákonný termín, ale pro zachování dobrých vztahů se zaměstnavatelem bych doporučila přiměřený odstup, aby si zaměstnavatel měl čas zajistit náhradu.

Dotaz

Dobrý den,

jsem momentálně na mateřské dovolené a pobírám rodičovský příspěvěk. Zároveň mám ale na vedlejší prac. poměr ŽL a přivydělávám si. Je nějaké omezení kdy se takto nesmí přivydělávat (samozřejmě to není pro stejného zaměstnavatele, pro kterého regulérně pracuji)?

Vím, že při pobírání rodičovského příspěvku problém není, ale co při pobírání peněžité pomoci v mateřství – před porodem a po něm? narazila jsem na nějakou lhůtu 6 týdnu po porodu a nevím jestli se mne to týká. Syn se mi narodil předčasně, takže tam mám přivýdělek, ale nešlo se tomu absolutně vyhnout.

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Hezký den, k položenému dotazu uvádím, že informace tazatelky ohledně rodičovského příspěvku jsou správné, tzn., že při nároku na výplatu rodičovskéhopříspěvku může rodič, který rodičovský příspěvek pobírá, výdělečnou činnostízlepšovat sociální situaci rodiny, aniž by byla výše jeho příjmu sledována.

Pokud je žena na mateřské dovolené a pobírá peněžitou pomoc v mateřství, jedná se o srovnatelnou situaci jako kdyby byla na nemocenské. To znamená, že nemůže pracovat pro stejného zaměstnavatele, od něhož se jí pomoc v mateřství vyplácí, s výjimkou dohody o provedení práce.

Pracovat pro jiného zaměstnavatele, a to i na klasickou pracovní smlouvu, ovšem ženě nic nebrání, přičemž ani v tomto případě není výše přivýdělku omezena. 

Dotaz

dobrý den, jsem na mateřské na 4roky s dvojčaty,na 3letech nastupují do školky,můžou jít pouze na 4h denně nebo i déle když nejsem zaměstnaná?a mám to hlásit na úřadu práce?také mám brigádu na Dohodu o provedení práce a tu mám s nástupem dětí do mateřské školky také někam hlásit?děkuji za odpověd.

Odpověď:

Návštěva zařízení péče o dítě (jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení) se počínaje1. lednem 2012 sleduje pouze do dvou let věku dítěte, u dětí starších dvou let se přestává ze zákona sledovat.

Do té doby (ohledně zachování příspěvku) platilo, že dítě, které dovršilo tři roky věku, bylo možné dát do školky každý den, ale maximálně na čtyři hodiny denně nebo na nejvýše pět dnů v kalendářním měsíci. Toto omezení od roku 2012 zcela skončilo, navíc hranice se snížila ze tří na dva roky dítěte.

Rodičům dětí starších dvou let je tak poskytován rodičovský příspěvek bez ohledu na délku pobytu dítěte v zařízení péče o dítě.