JDE TO I JINAK! ANEB FLEXIBILITA JAKO ZÁKLAD MODERNÍ ORGANIZACE 21. STOLETÍ

Prokrastinace a fit for flexi

Zaměstnavatelé v České republice zatím postrádají chuť proniknout do tajů flexibilních forem práce. Asi pro mnohé není novinkou, že procento zkrácených úvazků výrazně pokulhává například za Evropským průměrem. Zatímco v ČR v roce 2012 tvořily tyto formy práce 5 %, v Německu to byla více než čtvrtina, konkrétně 25,8 %, a evropský průměr je 19 %. (zdroj: Eurostat 2012)

Nabízí se otázka proč? Odpovědí může být více: nedotažená legislativa, malá daňová zvýhodnění průkopníků, nedostatečná poptávka ze strany zaměstnanců, nízké platové ohodnocení nebo také neochota přijímat změny. A možná právě poslední zmiňovaný faktor je ten klíčový.

Významný rozdíl mezi naší republikou a zbytkem Evropy je však alarmující. Potřebujeme více vizionářů. Flexibilní formy práce zvyšují motivaci, loajalitu a umožňují efektivně integrovat ohrožené skupiny, mezi které patří rodiče na rodičovské dovolené, mladí lidé nebo například stárnoucí generace. Bez nich přicházíme o cenné pohledy a zkušenosti a jsou to právě tyto a další ohrožené skupiny, které nám pomohou se na svět dívat komplexněji, pochopit jeho složitost a lépe reagovat na požadavky zákazníků.

Přijmutím změn a reakcí na potřeby trhu získáváme zároveň důvěru, odpovědnost a sebeřízení zaměstnanců samotných. Petr Skondrojanis ze společnosti LMC tvrdí, že toto všechno nám leží na dosah ruky. Proč to tedy nezkusit? Důležité je odhodlat se. Základ pro zavádění flexibilních forem práce leží v první řadě v komunikaci.

Pro ty z vás, kteří mají chuť dozvědět se více, jsme do Podnikatelského inkubátoru v Kunovicích pozvali zkušené odborníky z mezinárodního projektu Fit For Flexi, Praha. Můžete díky nim objevit, které kompetence jsou důležité pro trh práce 21. století, v podání výborného a zábavného Petra Skondrojanise ze společnosti LMC, nebo se seznámit s efektivnějším využitím moderních komunikačních nástrojů, které představí Bára Zárubová. Součástí workshopu bude kromě praktických návodů také inspirace a sdílení dobré praxe firem, které už proces zavádění flexibilních forem práce úspěšně zvládly. Co jim to přineslo?

Jako zajímavý doplněk tématu jsme pro vás v rámci projektu Slaďování na Kunovicku připravili i aktuální téma prokrastinace – tedy tendence odkládání úkolů na pozdější dobu, protože právě zvládnutí tohoto v populaci velmi rozšířeného jevu je podmínkou efektivního sebeřízení.

Využijte tedy naší nabídky, buďte flexibilní a přijďte se inspirovat.

Zuzana Vandame

 

Prokrastinace a fit for flexi