JAK VYPADÁ PRŮBĚH DNE V HLÍDACÍM CENTRU ?

ham(1)

Od 3.1.2013 zahájila ZŠ a MŠ Čtyřlístek spolupráci s Podnikatelským inkubátorem Kunovice. Tato spolupráce spočívá v poskytování služeb ,,Provoz zařízení péče o děti" v hlídacím centru v objektu Komunitního centra. Vše v rámci projektu Slaďování na Kunovicku. Do centra dochází 9 dětí ve věku od 3 let. Jak vypadá takový běžný den v hlídacím centru? Podívejte se….

HLÍDACÍ CENTRUM V KUNOVICÍCH PROSAZUJE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DĚTEM

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hlídací centrum v Kunovicích oslaví 1. ledna 2014 první rok své existence. Vzniklo díky projektu Slaďování na Kunovicku jako jeho doplňková aktivita a u rodičů se těší velké oblibě. Navštěvuje ho 9 dětí ve věku 3 – 4 roky. Jak ale vypadá běžný chod hlídacího centra a co všechno dětem a potažmo jejich rodičům nabízí? V čem…

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI HLÍDACÍM CENTREM A MATEŘSKOU ŠKOLKOU?

Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň, financovaný z ESF. Je projekt, který přispívá ke změně přístupu a náhledu na rodiče, vracející se po rodičovské dovolené na trh práce a pomáhá jim v této mnohdy nelehké situaci. Vedlejší činnost v rámci tohoto projektu představuje založení a uvedení do provozu hlídacího centra…

HLÍDACÍ CENTRUM ZAHÁJILO PROVOZ

Začátkem roku 2013 začalo v Kunovicích fungovat hlídací centrum.  Jeho zřízení je součástí dlouhodobého projektu Podnikatelského inkubátoru, který má pomoci sladit rodinný život s pracovním, partnery projektu jsou město Kunovice, Evropský polytechnický institut a Centrum pro matky s dětmi Beruška. Hlídací centrum bylo zprovozněno díky projektu „Dlouhodobého programu motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň,“…